Nyheter

Hälsa Stockholm 2014 - datainsamlingen har avslutats

Under november 2014 skickades Hälsoenkäten ut till 120 000 stockholmare i åldern från 16 år och uppåt. Nu har datainsamlingen avslutats.

Välkommen till vårens studiedag om tobak

Studiedagen vänder sig till dig som arbetar med tobaksavvänjning.

Rapporter & faktablad

En förteckning över  CES alla rapporter och faktablad åren 2013-2015.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få våra senaste nyheter och tips på utbildningar, seminarier och evenemang.