Folkhälsoguidens blogg

Finn Rasmussen, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om fetman som ett allt större och växande problem internationellt.

Folkhälsorapport 2015

Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget i länet.

Följ oss på Twitter

Få de senaste nyheterna från Folkhälsoguiden via Twitter.

IRIS-studien

För bättre hälsa under graviditet och efter förlossning.