Vi vill veta vad du tycker

Svara på vår webbundersökning och ta chansen att påverka innehåll, utseende och funktion på Folkhälsoguiden. 

Har du frågor om undersökningen, kontakta oss på e-postadress: 
folkhalsoguiden.slso@sll.se

Folkhälsokollen

För överblick av hälsoläget i Stockholms län.

Elevhälsoportalen

Vi stödjer förskolor och skolor i arbetet med hälsa.

Folkhälsorapport 2015

Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget i länet.