Skriv ut den här sidan

Alkohol & droger

Såväl riskabla alkohol- och drogvanor som beroende av alkohol och andra droger, är ett hot mot en god hälsa både för den enskilda individen och personer i hans/hennes omgivning.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Stockholms läns landsting arbetar för att:

  • informera om förekomst av riskkonsumtion och alkohol- och drogrelaterade problem.
  • främja en god hälsa genom att stödja förändring av riskabla alkoholvanor.
  • förebygga alkohol- och drogproblem.

Inom CES ligger även driften av Alkohollinjen som huvudsakligen finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten. Alkohollinjen erbjuder rådgivning per telefon för personer som vill förändra sina alkoholvanor men även för anhöriga till personer med alkoholproblem. Samtal tas emot från hela landet. Det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. För personal inom hälso- och sjukvården erbjuds stöd kring bemötande av patienter med riskbruk av alkohol.

Läs vidare om alkohol och droger

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom ämnesområdet alkohol och droger. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.