Skriv ut den här sidan

Arbetsliv & arbetsmiljö

Hur har vi det på jobbet i Stockholms län? Och var får vi hjälp om vi till exempel drabbas av handeksem på grund av arbetet? Det är några av svaren du hittar här.Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar för att främja hälsa, arbetsförmåga och livskvalitet för människor som bor i Stockholms län. Det görs bland annat genom att man identifierar och bedömer risker samt jobbar förebyggande inom en rad områden.

CAMM arbetar med hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön som orsakas av:

 • Kemiska och biologiska faktorer
  till exempel luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen.
 • Fysikaliska faktorer
  till exempel hörselskadande ljud och buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och annan strålning samt klimatförändringars direkta och indirekta effekter.
 • Psykosociala faktorer
  till exempel arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.
 • Ergonomiska faktorer
  till exempel tung manuell hantering, obekväma arbetsställningar och stillasittande arbete.

CAMM arbetar också med kliniska utredningar vid två mottagningar och tar emot patienter på remiss: 

 • Arbets- och miljömedicinska mottagningen
 • Hudallergimottagningen 

Kunskapsspridning och expertstöd

CAMM ger även expertstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och andra delar av landstinget vid ut utveckling av policys och handlingsplaner.

Vart fjärde år undersöker CAMM den arbetsrelaterade hälsan bland invånarna i Stockholms län. Rapporten ger en bild av befolkningen i Stockholms län, samt förändringar av ohälsan över tid. I rapporten ges även förslag på riktade åtgärder för att förebygga ohälsa och redovisar områden som behöver studeras närmare.

CAMM har verktyg för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.


CAMM hyr även ut instrument för ergonomiska och yrkeshygieniska mätningar.