Skriv ut den här sidan

Barns och ungdomars hälsa

Levnadsvanor grundas tidigt, redan av föräldrarna eller i början av barnets liv. Därför är det viktigt att tidigt arbeta för goda vanor hos barn och unga eftersom dessa ofta följer med genom livet.

För att nå barn och unga arbetar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Stockholms läns landsting, med stöd till bland annat mödrahälsovården (MVC), barnahälsovården (BVC), förskola och skola. Bland annat genom

  • föräldra­stöd för att motverka våld i nära relationer,
  • föräldrastöd till nyblivna föräldrar med depressiva symptom

Andra insatser som görs är att främja psykisk hälsa, främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt minska före­komsten av övervikt bland barn, unga och gravida kvinnor.

Läs vidare om barn och ungdomars hälsa

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom ämnesområdet barn och ungdomars hälsa. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.