Skriv ut den här sidan

Indikatorer för barnhälsorapportering

För att få en bild av hälsoläget delas helhetsbegreppet hälsa i ett antal olika komponenter, hälsoindikatorer, som sedan används för att mäta folkhälsa i en viss tidpunkt och för att indikera förändringar i tid.

Indikatorerna underlättar uppföljningen av utvecklingen av hälsoläget och möjliggör jämförelser lokalt och nationellt. Ett exempel är Nordiska hälsohögskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg som har publicerat ett förslag till uppföljning av barns hälsa och välbefinnande.

Sök efter barnhälsoindex på Västra Götalandsregionens hemsida

Barn är alla under 18 år

I Sverige räknas 0-17 åringar som barn. Den övre åldersgränsen motiveras med att ungdomar blir myndiga från och med 18 år men även i FN:s barnkonvention gäller samma åldersindelning.

Sammanställning av hälsoindikatorer

I flera landsting har man gjort speciella kartläggningar och folkhälsorapporter av barns hälsa. Erfarenheter från det är att det saknas ett enhetligt systematiskt, kontinuerligt och täckande tillvägagångssätt när man ska beskriva barns hälsa ur ett barnperspektiv och insatt i ett socialt sammanhang. Genom denna sammanställning vill vi underlätta för att mer enhetligt och jämförbart kunna beskriva barns hälsoutveckling.

Här har vi samlat indikatorer som är relativt lätta att mäta även på lokal nivå -de är tillgängliga och har god kvalitet. Sammanställningen är utan rangordning. Hämta sammanställningen i PDF-format genom att klicka på länken uppe till höger.

Kontaktperson: Nils Larsson

Senast ändrad: 2014-11-19