Skriv ut den här sidan

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som drivs av CES och rör barn och ungdomars hälsa.

Barnkonventionen i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har fattat beslut om en handlingsplan och avsatt resurser för att alla landstingets verksamheter ska utveckla sitt barnperspektiv.

Elevhälsoportalen

I Stockholms län har en modell utvecklats för hälsofrämjande arbete i skola och förskola som fokuserar på insatser i skolmiljön för att förbättra barns hälsa.

En frisk skolstart - föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor

En frisk skolstart är ett program för att stödja föräldrar med barn i förskoleklass i att främja bra matvanor och fysisk aktivitet bland barn.

Friska barn

Metoden Friska barn har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat- och rörelsevanor, och därmed även att förebygga övervikt.

Våld i nära relationer

En kartläggning inom Stockholms läns landsting om hur hälso- och sjukvården uppmärksammar och bemöter våld i nära relationer.

Österåkerprojektet

En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn.