Skriv ut den här sidan

Barn som är närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

För en person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning är det angeläget att få stöd i att möta barnets tankar och frågor och avlastas genom att känna att barnet får hjälp också av andra vuxna. För barn som närstående är det angeläget att synas och bli bekräftat. Tre dokument syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Detta gäller all landstingsfinansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Material Barn som närstående:

  • Affisch Barn & unga som närstående - affisch för vänrum. Kan skrivas ut eller tryckt version beställas kostnadsfritt (inom SLL).
  • Arbetsrapporten Att stärka barns rättigheter som närstående.
    Rapporten är en sammanställning av de insatser som gjorts inom Stockholms läns landsting enligt uppdrag barnkonventionen.
  • Affisch Barn som är närstående. Kan skrivas ut och fungera som en påminnelse om att uppmärksamma barnen.
  • Vägledning är ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet. 
  • Checklista är en ”kom-ihåg” för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.
  • Kunskapsunderlag innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material. 
  • Diskussionsfrågor kring Barn som är närstående. Frågorna kan med fördel användas tillsammans med Kunskapsunderlaget.Den finns i två versioner, den ena inkluderar ordet brukare, har med en bild med en hemsituation och är tänkt för habiliteringspersonal. Den andra använder ordet patient och har bilder som är mer vårdbetonade. 

Powerpoint-presentation

Maila narstaendebarn@sll.se om du vill ha en powerpoint-presentation som presenterar dokumenten. Presentationen innehåller också förslag på utveckling av arbetet.

Läs arbetsrapporten

Att stärka barns rättigheter som närstående

Senast ändrad: 2017-02-06