Skriv ut den här sidan

Ditt barns rättigheter

Barn har rätt att få information, vara delaktig i beslut och bli lyssnade på utifrån sina egna förutsättningar.

"Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen" är ett informationsblad till förälder/vårdnadshavare som besöker habiliteringen.

Informationsbladet kan användas i dialog med förälder/vårdnadshavare om barnets rättigheter utifrån barnets situation och möjligheter. Ett exempel på barnets rättighet är att få vara delaktig och ha möjlighet att vara med i planering och insatser utifrån sina förutsättningar.

Informationsbladet finns på fyra språk: arabiska, somaliska, svenska och turkiska.

Informationsbladen har tagits fram och testats i samarbete mellan Habiliteringscenter Järva, Transkulturellt centrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Kontaktperson: Ludmilla von Zweigbergk

Senast ändrad: 2015-10-21