Skriv ut den här sidan

Folkhälsoarbete

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa.

Stockholms läns landstings folkhälsoarbete bedrivs i samverkan med bland annat skolor, kommunala förvaltningar, länsstyrelse, frivillig organisationer och myndigheter på nationell nivå. 

Folkhälsoarbetet i SLL leds på delegation av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns en grupp som arbetar med folkhälsofrågor. Gruppen handlägger bland annat Folkhälsopolicyn och uppdragen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). 

Läs vidare om folkhälsoarbete

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom ämnesområdet folkhälsoarbete. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.