Skriv ut den här sidan

Policy Folkhälsa 2017-2021

Policy Folkhälsa 2017-2021 för Stockholms läns landsting lanserades i mitten av mars 2017. Den nya folkhälsopolicyn har visionen ”Stockholms läns landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”.

Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Folkhälsopolicyn anger fyra områden där tonvikten i folkhälsoarbetet de kommande åren ska läggas:

  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Stöd till individer och grupper med sämre hälsa eller med sämre socioekonomiska
  • förutsättningar
  • Minskad psykisk ohälsa
  • Hälsofrämjande arbetsmiljöer