Skriv ut den här sidan

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som rör ämnesområdet Folkhälsoarbete.

Handlingsprogram övervikt och fetma

I detta projekt har man tagit fram ett handlings- och vårdprogram för allas gemensamma insatser i det förebyggande arbetet mot fetma och övervikt.

Folkhälsokollen

Med webbverktyget Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i just din kommun eller stadsdel. 

Hälsa Stockholm

Vart fjärde år sammanställer Stockholms läns landsting en rapport om hälsotillståndet bland invånarna i Stockholms län. Redovisas under rubriken "Hälsa Stockholm" i toppnavigeringen.

Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm

Uppföljning av Stockholm Diabetes Preventiva Program, 20 år efter den första studien.