Skriv ut den här sidan

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som rör ämnesområdet Folkhälsoarbete.

Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm

Uppföljning av Stockholm Diabetes Preventiva Program, 20 år efter den första studien. 

Folkhälsokollen

Med webbverktyget Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i just din kommun eller stadsdel. 

Hälsa Stockholm

Vart fjärde år sammanställer Stockholms läns landsting en rapport om hälsotillståndet bland invånarna i Stockholms län. Redovisas under rubriken "Hälsa Stockholm" i toppnavigeringen.

Handlingsprogram övervikt och fetma

I detta projekt har man tagit fram ett handlings- och vårdprogram för allas gemensamma insatser i det förebyggande arbetet mot fetma och övervikt.

Senast ändrad: 2016-12-15