Skriv ut den här sidan

Folkhälsokollen - ett unikt webbverktyg för lokal översikt

Med webbverktyget Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i just din kommun eller stadsdel.

I Folkhälsokollen kan du lätt jämföra områden med varandra, visualiserat i kartor och diagram. Du kan även läsa mer om valda indikatorer och se hur de fördelar sig på kön, ålder eller utbildningsnivå.

Underlag för planering och uppföljning

Verktyget syftar till att tillgängliggöra den stora mängd av data och kunskap som finns idag och presentera aktuell kunskap om hälsa och faktorer som påverkar hälsan i kommuner och stadsdelar i Stockholms län, samlat på ett lättanvänt sätt. Det kan användas som ett sätt att snabbt skaffa sig en övergripande bild av lokala förutsättningar och trender över tid. Verktyget ger ett bra underlag för planering och uppföljning och en grund för dialog. När lokala hälsoindikatorer skiljer sig från länsgenomsnittet kan det exempelvis finnas anledning att titta vidare på varför.

Tydligt illustrerade

I Folkhälsokollen hittar du data från register över befolkningen och från befolkningsundersökningar om hälsa och hälsoutfall, demokrati och trygghet, tillgång till hälso- och sjukvård, demografi, levnadsvanor och levnadsförhållanden samt barn och ungas uppväxtvillkor och hälsa. Alla är tydligt beskrivna och illustrerade med kartor och diagram.

Verktyget uppdateras kontinuerligt med nya data, indikatorer och funktioner. Du kan lita på det som presenteras på Folkhälsokollen, vi som arbetar med plattformen är kunniga i statistik och har god kunskap om de databaser som används.

Folkhälsokollen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), en del av Stockholms läns landsting, på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Folkhälsokollen är en del av Folkhälsoguiden, och du når den genom folkhalsokollen.se, via dator, surfplatta eller mobil. Verktyget är helt gratis och det krävs ingen särskild inloggning för att få tillgång till Folkhälsokollens unika plattform. Välkommen in!

Kontaktperson

Senast ändrad: 2016-12-15