Skriv ut den här sidan

Folkhälsa på karta

Med Folkhälsa på karta kan du få visualiserad statistik som kan underlätta ditt folkhälsoarbete.

En karta är ett visuellt verktyg som med färger och former hjälper oss att se sammanhang som kan vara svåra att upptäcka endast med hjälp av tabeller eller diagram. Syftet med Folkhälsa på karta är att visa hur kartor kan användas i folkhälsoarbete, som hjälpmedel för både undersökningar och uppföljningar.

Om en karta är rätt framställd kommer den inte bara ge en bra bild i hur hälsa och socioekonomiska förhållanden ser ut i olika delar av länet, utan också ge idéer till lämpliga insatser och var de bör sättas in någonstans.

Folkhälsorapport 2015

Den 13 november presenterade Stockholms läns landsting Folkhälsorapport 2015, som bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget. I kartan nedan får du en överblick över området övervikt och fetma. 

För full funktionalitet använd webbläsarna Chrome eller Firefox. Kartorna är avsedda för webben och inte till publikationer. För att använda statistikverktyget krävs att man har Flash installerat. 

Använd folkhälsa på karta

I vårt statistikverktyg, som är ett interaktivt statistikprogram, kommer du själv kunna ta fram kartor utifrån inlagd folkhälsorelaterad statistik. Kartor hjälper till att visualisera komplex information på ett överskådligt sätt.

Kartorna visar förändringar över tid för befolkningen i Stockholms län på kommunnivå och för Stockholm på stadsdelsnivå.

OBS! Definitionen på riskbruk av alkohol ändrades mellan 2006 och 2010 års undersökning. Använd bara uppgifterna från 2010 och 2014.

Om Folkhälsa på karta

Folkhälsa på karta är en del av Folkhälsoguiden samt en del av webbplatsen Kartportalen, ett samarbete kring GIS-frågor och datavisualisering inom folkhälsa, regionplanering samt hälso- och sjukvård med mera.

Kontaktperson: Nils Larsson.