Skriv ut den här sidan

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan beskrivas som all typ av kroppsrörelse som ger en ökad energiomsättning.

Det innebär förutom motion eller fysisk träning också fritidsaktiviteter, aktiviteter i hemmet samt aktiva transporter som promenad och cykling. Alla individer kan uppnå hälsovinster med att röra på sig.

Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att behandla och förebygga olika sjukdomar. Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, men bidrar också till att minska risken för sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa.

Det finns tydliga sociala skillnader i rörelsevanor hos vuxna vilket är viktigt att beakta i folkhälsoarbetet.

Läs vidare om fysisk aktivitet

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom området fysisk aktivitet. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.