Skriv ut den här sidan

Varannan FaR-patient följer ordinationerna

Trots att FaR används i liten utsträckning rapporterar hälften av de patienter som förskrivits FaR att de följt ordinationerna. Detta visar en analys av data från ett urval vårdcentraler i Stockholms län.

Under andra halvan 2014 ordinerades FaR i liten utsträckning till patienter som fått någon av diagnoserna typ-2-diabetes (1,8 procent), hypertoni (1,1 procent) eller fetma (11,0 procent). Den självrapporterade följsamheten till FaR var lika hög, 58 procent, som följsamhet vid andra behandlingar för kroniska sjukdomar.

Kontaktperson

Senast ändrad: 2016-07-13