Skriv ut den här sidan

Projekt

Här hittar du information om projekt inom ämnesområdet fysisk aktivitet. 

En frisk skolstart - föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor

En frisk skolstart är ett program för att stödja föräldrar med barn i förskoleklass i att främja bra matvanor och fysisk aktivitet bland barn.

Friska barn

Metoden Friska barn har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat- och rörelsevanor, och därmed även att förebygga övervikt.

Österåkerprojektet

En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn.