Skriv ut den här sidan

Jämlik hälsa

Jämlik och jämställd hälsa är bland annat relaterad till livsvillkor, levnadsvanor, arv och miljö.

Förutsättningarna för en god hälsa varierar beroende på dessa faktorer och det finns skillnader i hälsa som kan kopplas till kön, födelseland, socioekonomiska faktorer (utbildning, arbete och ekonomi) både mellan grupper och mellan geografiska områden.

Exempel på frågor som är angelägna i arbetet med jämlik och jämställd hälsa är därför:

  • Vad är ojämlikhet i hälsa?
  • Hur kan vi minska skillnader i hälsa?
  • Hur är hälsa och ohälsa fördelade i Stockholms län?
  • Vad innebär ”vård på lika villkor”?
  • Hur ser de sociala skillnaderna i vårdkonsumtion ut?

Läs vidare om jämlik hälsa

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom ämnesområdet jämlik hälsa. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.