Skriv ut den här sidan

Mat

Goda matvanor bidrar till en god hälsa under hela livet och kan förebygga ohälsa och sjukdom.

Tillgången på mat är större än någonsin. Överkonsumtion i kombination med minskande fysisk aktivitet har fått till följd att medelvikten och fler kostrelaterade sjukdomar ökat i befolkningen.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Stockholms läns landsting, arbetar med informationsinsatser för att främja hälsosamma matvanor i befolkningen och utveckla nya program för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Detta görs bland annat genom stöd till :

  • hälso- och sjukvården, i mötet med människor som vill förändra sina levnadsvanor.
  • mödrahälsovården som kan förebygga ohälsa och viktuppgång hos gravida kvinnor och underlätta viktnedgång efter förlossning.
  • barnhälsovård, förskola och skola för att främja goda vanor i tidig ålder.
  • personal och boende i gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning.

Läs vidare om mat

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter, informationsmaterial och information om projekt inom området mat. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.