Skriv ut den här sidan

Projekt

Här hittar du projekt inom ämnesområdet mat. 

Handlingsprogram övervikt och fetma

Ett handlings- och vårdprogram för SLL:s gemensamma insatser i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma.

IRIS

Övervikt och fetma under graviditet är förenat med risker. IRIS-studien vill undersöka om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditet.

Matguiden

Matguiden ger exempel på hur barn, kvinnor och män samt gravida kan äta för att uppnå näringsrekommendationerna.

PRIMROSE

Fetma under barndomen är förenat med risker. Primrose-studien undersöker effekten av motiverande samtal med föräldrar på barnavårdscentralen.

SkolmatSverige - ett verktyg för att mäta skolmåltidens kvalitet

I samråd med flera nationella och regionala aktörer har ett nytt nationellt verktyg för att utvärdera skolmåltidens kvalitet tagits fram.