Skriv ut den här sidan

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan, enligt WHO, beskrivas som ett tillstånd av välbefinnande där individen inser sin egen förmåga, kan hantera normal livsstress, arbeta produktivt och bidra till samhället.

En god psykisk hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Att nå en jämlik psykisk hälsa i befolkningen är ett folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och mellan personer med olika etnisk bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Stockholms läns landsting, arbetar inom psykisk hälsa med målen:

  • att ta fram ny kunskap om orsaker till och konsekvenser av psykisk ohälsa som på sikt kan leda till förebyggande åtgärder.
  • att utvärdera vilka existerande förebyggande metoder som används
  • att verka för tidiga goda insatser inom hälso- och sjukvården.

Läs vidare om psykisk hälsa

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom området psykisk hälsa. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.