Skriv ut den här sidan

Projekt

Här hittar du information om projekt inom ämnesområdet psykisk hälsa. 

Depression i samband med förlossning

På BVC används metoden "Depression i samband med förlossning" för att upptäcka och ge stöd till mammor med symtom på depression. Detta projekt syftar till att utpröva och utveckla metoden även för pappor, samt att öka tillgängligheten för icke-svensktalande föräldrar.

Ungas psykiska ohälsa

Projektet kommer att på bred front undersöka vad som ligger bakom den ökande trenden av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga vuxna.

Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa

Inom projektet studeras förekomsten av störda ätbeteenden för vilka man inte har sökt vård, diagnosticerade ätstörningar och relaterade hälsoproblem. Dessutom undersöks vi familjeförhållanden och sociala aspekter i relation till olika sorters ätstörningar.