Skriv ut den här sidan

Sexualitet och hälsa

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa.

Lafa är ett metod- och kunskapscentrum inom Stockholms läns landsting som arbetar för att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Verksamheten vänder sig till personer som arbetar med sexualitet och hälsa i Stockholms län, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar, inom vården och frivilligorganisationer.

Målgrupperna är:

  • ungdomar och unga vuxna
  • män som har sex med män
  • personer med utländsk bakgrund
  • patienter inom primärvården

Lafa är en del av Stockholms läns landsting och tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 

Senast ändrad: 2017-03-23