Skriv ut den här sidan

Sexualitet och hälsa

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (tidigare Lafa) – enheten för sexualitet och hälsa.

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa, KCSH, är ett metod- och kunskapscentrum inom Stockholms läns landsting som arbetar för att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Verksamheten vänder sig till personer som arbetar med sexualitet och hälsa i Stockholms län, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar, inom vården och frivilligorganisationer.

Målgrupperna är:

  • ungdomar och unga vuxna
  • män som har sex med män
  • personer med utländsk bakgrund
  • patienter inom primärvården

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa är en del av Stockholms läns landsting och tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.