Skriv ut den här sidan

Tobak

Tobak är en av vår tids största hälsorisker. Rökning är den vanligaste orsaken till förtida dödlighet och orsakar runt 12 000 dödsfall varje år i Sverige. Varannan rökare dör i förtid. 

Varje år börjar cirka 16 000 ungdomar att röka. Omkring 85% av vuxna rökare vill sluta. Många har möjlighet att lyckas genom tobaksförebyggande åtgärder och kvalificerad tobaksavvänjning. Det är två effektiva metoder för att minska de kostnader och det lidande rökningen orsakar och öka antalet friska levnadsår hos befolkningen.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Stockholms läns landsting arbetar med:

  • Sluta-Röka-Linjen - stöd till den som vill sluta röka eller snusa.
  • Utbildning och stöd åt tobaksavvänjare.
  • Information om hur man kan arbeta tobaksförebyggande och med tobaksavvänjning och inom Stockholms län.

Läs vidare om tobak

På Folhälsoguiden publiceras de senaste av CES rapporter och informationsmaterial inom ämnesområdet tobak. Materialet kan i de flesta fall laddas ned och skrivas ut för att användas i olika verksamheter.