Skriv ut den här sidan

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Våren 1998 startade i dåvarande Centrum för Tobakspreventions, Stockholms läns landstings regi denna kostnadsfria telefonlinje för tobaksavvänjning. Med finansiellt stöd från Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Statens Folkhälsoinstitut har en samhällsservice med total räckvidd och med utomordentligt hög kostnadseffektivitet skapats.

Rökare och snusare kan själva eller på inrådan från vården, apoteken m.fl. få gratis personlig rådgivning.
Utvärdering och utveckling av nya tjänster sker också kontinuerligt.

Sluta-Röka-Linjen har öppet måndag-torsdag kl 9.00-20.00, fredag kl 9.00-16.00. Övriga tider kan den som ringer lämna ett meddelande och bli uppringd senare.

Från och med april 2007 är Sluta-Röka-Linjen nåbar även för den som ringer via mobiltelefon. Numret är 0771-84 10 10. Hur mycket den som ringer betalar beror på vilken mobiloperatör och vilket abonnemang man har.

På Sluta-Röka-Linjens hemsida www.slutarokalinjen.se finns information om tobakens skadeverkningar, sluta-röka-häften med mera att ladda ned.

Vill du veta mer om Sluta-Röka-Linjen (SRL) kontakta Maria Rankka eller ansvarig för utveckling och utvärdering Asgeir R. Helgason

Senast ändrad: 2015-10-22