Skriv ut den här sidan

Unpluggedprogrammet

Ett europeiskt ANT-förebyggande livskunskapsprogram

Unpluggedprogrammet, riktar sig till 12-14 åringar. Programmet baserar sig på den kognitiva modellen om socialt inflytande. Det är ett skolbaserat drogförebyggande livskunskapsprogram som innehåller bland annat tolv lektioner med praktiska övningar där eleverna är aktiva i undervisningen.

EU-DAP-projektet

EU-DAP (European Drug Abuse Prevention Trial) är ett europeiskt samarbetsprojekt som startades 2002 i sju länder; Belgien, Grekland, Italien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Idag ingår även Polen och Tjeckien. Syftet med EU-DAP-projektet var att öka kunskapen om och effektiviteten av ett skolbaserat drogförebyggande program, det resulterade i Unplugged.

Den första utvärderingen av EU-DAP och Unpluggedprogrammet som utfördes i samtliga länder (4 månader efter interventionen) visade att interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen, har:

  • 30% lägre sannolikhet för daglig rökning
  • 28%  lägre sannolikhet att dricka stora mängder alkohol under kort tid 
  • 23% lägre sannolikhet att använda cannabis

I Sverige var effekten inte lika tydlig, vilket kan bero på att livskunskap är en vanlig komponent i ANT-undervisningen här och därför utjämnas skillnaderna.

Nu arbetar man med att bygga vidare på det kunskaper och erfarenheter man har kunnat hämtat från Unpluggedprogramet i ett nytt CES drivet projekt som heter 3C-projektet. 

Läs mer om innehållet, utvärderingarna och ta del av materialet från EU-DAP och Unpluggedprogrammet här på sidan.

Kontaktperson: Charlotte Jansson

Senast ändrad: 2016-05-19