Skriv ut den här sidan

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning för personer med riskbruk av alkohol. Rådgivningen kan vara ett alternativ för personer som inte har för omfattande alkoholproblem och som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor. För den som har svårare eller mer långvariga problem kan hänvisning till andra insatser erbjudas. 

Även anhöriga till personer som har alkoholproblem och som vill prata om sin egen situation eller hur de kan hjälpa sin anhörige kan få stöd på Alkohollinjen.

All kontakt sker per telefon och samtal tas emot från hela landet. Det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym.

Alkohollinjen drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Folkhälsomyndigheten.

Så fungerar det

Syftet med den samtalsmetod som används på Alkohollinjen - Motiverande samtal (MI) med inslag av Kognitiv beteendeterapi (KBT) - är att öka personens egen motivation och förmåga att förändra sina alkoholvanor.

Rådgivningen anpassar sig efter hur allvarliga alkoholproblemen är och vilka förändringar personen är beredd att genomföra. Förutom kontakterna på telefon kan hemuppgifter erbjudas.

För anhöriga är syftet att öka motivation och förmåga att hantera sin egen situation men även att stödja den anhörige till en förändring av hans eller hennes alkoholvanor.

De som vill ha uppföljande samtal med Alkohollinjen kan välja mellan att ringa själva (reaktivitet) eller att bli uppringda av en rådgivare på en tid de kommit överens om (proaktivitet).

Alla rådgivare har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning av personer med alkoholproblem och anhöriga. Deras MI-kompetens kvalitetssäkras genom inspelning och MITI-kodning av samtal och handledning. Alla rådgivare har hälsopedagogisk kompetens och fokus i rådgivningen ligger därför på stöd till förändring.

För personal inom hälso- och sjukvården

Personal inom hälso- och sjukvården kan få råd och handledning kring hur de kan bemöta och stödja patienter med riskbruk av alkohol och anhöriga till personer med alkoholproblem.

 

Senast ändrad: 2018-07-05

Publicerad: 2014-06-12