Skriv ut den här sidan

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Vi är gärna en samtalspartner via telefon och chatt för den som redan har slutat men som tycker att det är svårt att vara utan snus eller cigaretter.

Sluta-Röka-Linjen fungerar också som stöd till anhöriga och erbjuder tobaksavvänjare och vårdpersonal utbildningar och kostnadsfri handledning.

Nationellt uppdrag

Sluta-Röka-Linjen har funnits sedan 1998 då den startade med stöd från bland annat Folkhälsomyndigheten, då Statens folkhälsoinstitut. Verksamheten drivs idag av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)  inom Stockholms läns landsting. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Socialdepartemnetet. Linjen har ett nationellt uppdrag och marknadsförs över hela landet.

Sluta-Röka-Linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Rådgivarna som arbetar med samtal på linjen är kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Genom åren har Sluta-Röka-Linjen tagit emot över 150 000 samtal.

Rådgivare med olika yrkesbakgrunder

Rådgivarna på Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare med olika yrkesbakgrunder, till exempel tandvård- och sjukvårdspersonal, hälsopedagoger, folkhälsovetare och beteendevetare. Vi kan svara på frågor och ge stöd till den enskilda individen i hans eller hennes snus- eller rökstopp och kan också ge stöd efter att personen har slutat med tobak.

Sluta-Röka-Linjen  har cirka 20 anställda rådgivare med tillgång till medicinskt ansvarig läkare samt forskning och utvärderingsstöd. Alla rådgivare har tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Senast ändrad: 2018-07-05

Publicerad: 2014-06-10