Välkommen till den regionala folkhälsodagen 2015!

Den 18 februari 2015 anordnas första gången en regional folkhälsodag i Stockholms län. Syftet med folkhälsodagen är att utbyta kunskap och erfarenheter kring hur vi kan arbeta för att skapa en region där alla mår bra.

Folkhälsodagen vänder sig till tjänstemän eller politiker med engagemang i planeringsfrågor eller i frågor som rör social hållbarhet på kommunal eller regional nivå i Stockholms län.

Folkhälsodagen äger rum den 18 februari 2015 på Münchenbryggeriet i Stockholm och startar med kaffe och smörgås kl 8.30. Arrangörer är Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms län.

Anmälan

Anmäler sig gör man på Länsstyrelsen hemsida senast den 10 februari 2015. 

Välkommen önskar Länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor i Stockholms län!