Frukostseminarium om psykisk ohälsa

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bjuder in till ett frukostseminarium som presenterar utvecklingen av psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd över tid bland annat utifrån Folkhälsorapporten 2015. Seminariet kommer också ta upp möjligheter till prevention.

Tid: Torsdagen den 2 juni kl. 08.30 – 10.00
Plats: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18 A.
Lokal: Sal Karolina

Program

08.30-08.45 Frukost

08.45-10.00 Trender i psykisk ohälsa på befolkningsnivå. Vilka diagnoser står för ökningen i ungas vårdkonsumtion för psykisk ohälsa? Hur ska man tänka preventivt? Kyriaki Kosidou, överläkare, enheten för psykisk hälsa, CES

Målgrupp

Folkhälsostrateger, politiker, tjänstemän, chefer och vårdpersonal inom SLL, personal inom socialtjänst och skola, samt övriga intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senaste fredagen den 27 maj 2016 via e-post till ewa.andersson@sll.se

Seminariet är kostnadsfritt.

Eventuella frågor besvaras av Ewa Andersson ewa.andersson@sll.se

Varmt välkommen!