Seminarium om CES metodstöd i implementering för chefer

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bjöd den 27 maj in till ett seminarium om metodstöd i implementering för chefer.

Under seminariet presenterade det nya metodstöd inom implementering som tagits fram på Enheten för implementering inom CES.

Metodstödet syftar till att hjälpa första och andra linjens chefer att utveckla sitt ledarskap vid implementering. Utöver att öka kunskap om implementering och ledarskap vid implementering är metodstödet uppbyggdt så att deltagarna aktivt får arbeta med sina egna fall. Cheferna får också kontinuerlig återkoppling kring sitt implementeringsledarskap, bland annat från  medarbetare och genom praktiska övningar, till exempel rollspel.

Under vårens metodstöd deltog ett femtiotal chefer från verksamheter inom Stockholms läns landsting. Metodstödet omfattade fem halvdagar med workshops med mellan fyra och sex veckors intervaller.

Resultat och utvärdering

Under seminariet den 27 maj presenterades preliminära resultat om metodstödets effekter. I dagsläget pågår en mer noggrann utvärdering i samarbete med forskargruppen PROCOME vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet. Enheten för implementering undersöker möjligheter att fortsatta erbjuda metodstödet i implementering till chefer om utvärderingen visar positiva utfall. 

Mer information

Vill du veta mer kan du ta del av seminariets presentation nedan, ladda ned och läsa faktabladet som summerar forskningen om ledarskap vid implementering eller kontakta projektgruppen via ledarskapimplementering@sll.se