Skriv ut den här sidan

Riskbruk av alkohol – att ta upp frågan

Många med ett riskbruk av alkohol kan på egen hand eller utan större insatser minska sin alkoholkonsumtion. Att du i vården tar upp frågan i mötet med patienten kan vara det som behövs för att personen ska förändra sina alkoholvanor. 

Frågan om alkohol kan upplevas som svår att ta upp – denna kurs syfte är att ge dig redskap kring detta.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga yrkesgrupper som arbetar med stöd till förändring av levnadsvanor.

Kursinnehåll

Under dagen varvas alkoholfakta med samtalsmetodik inspirerad av Motiverande samtal (MI) och praktiska övningar. Du lär dig mer om:

  • samband mellan alkohol och ohälsa
  • vad riskbruk är
  • att ställa frågor om alkohol
  • att samtala om alkohol med patienten
  • att vid behov hänvisa vidare

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beskrivs tre nivåer av åtgärder; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Kursens innehåll motsvarar enkla råd och rådgivande samtal med fokus på ett samarbetsfrämjande förhållningssätt.

Frågor

Har du frågor, kontakta gärna kursledaren
Marie Illerbrand

Kursinformation

Tid: 15 september kl. 9.00 – 16.30

Plats: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna. Karta i Google maps

Pris: 1200 kr exklusive moms. I priset ingår morgon- och eftermiddagsfika.

Anmälan: Senast 8 september 2016

Senast ändrad: 2016-09-15